• 043-6012270
 • info@valkfysio.nl

Kinderfysiotherapie

Ieder kind is uniek. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Soms lijkt de ontwikkeling van kinderen toch anders of langzamer te gaan. Veel ontwikkelingsproblemen hebben een relatie met de manier waarop een kind beweegt en/of leert te bewegen.

De kinderfysiotherapeut is specialist in het bewegen bij kinderen. Het signaleren van motorische problemen en behandelen van kinderen tussen de 0 en 18 jaar staan hierbij centraal.

Behandeling

Het doel van de behandeling is om de motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hiervoor maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van verschillend oefenmateriaal waarbij bepaalde motorische vaardigheden getraind worden. De behandeling is aangepast op de leeftijd van het kind. Bij de behandeling van baby’s worden vooral hanterings- en speladviezen aan ouders meegegeven. Op deze manier wordt de behandeling onderdeel van de dagelijks verzorging. Bij oudere kinderen is de behandeling erop gericht een kind beter te laten functioneren in zijn omgeving en dagelijks leven,  waarbij er naar het totale kind gekeken wordt.

Behandeling op de praktijk

Op de praktijk beschikken we over een ruime hoeveelheid specifiek spel- en oefenmateriaal waarmee we spelenderwijs werken aan de ontwikkeling.

Thuisbehandeling / behandeling op locatie

Kinderen van 0 – 2 jaar worden aan huis behandeld. Wanneer door gezondheidsproblemen behandeling op de praktijk niet mogelijk is kan in overleg ook een thuisbehandeling gepland worden. De behandeling kan ook plaatsvinden op het kinderdagverblijf of school van uw kind.

Waarom ?

Door verschillende oorzaken kan het zijn dat een kind motorische vaardigheden niet goed aanleert. Hierdoor is het mogelijk dat het kind een verkeerde houding aanneemt of zijn motoriek niet goed ontwikkelt. Kinderen kunnen hier last van ervaren niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Wanneer het voor een kind moeilijk is om evenwicht te bewaren, ietsje onhandig is of niet mee kan komen tijdens gym, sporten of tijdens het spelen op het schoolplein kan dit het functioneren sterk beïnvloeden.

Met behulp van kinderfysiotherapie krijgen kinderen net dat extra steuntje om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen. Ook voor kinderen die door een ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid beperkt worden kan kinderfysiotherapie veel betekenen. Hierbij worden handelingen op een aangepaste manier geoefend om zo optimaal te kunnen bewegen tijdens het dagelijks leven.

Bij twijfel kunt u bij ons terecht voor een screening. Vanuit de screening wordt bekeken of verder onderzoek en behandeling hulp kan bieden.

Indicaties kinderfysiotherapie

Er kunnen problemen zijn, wanneer het kind:

 • Niet reageert zoals verwacht.
 • Slap of juist heel gespannen aanvoelt.
 • Passief of juist overactief is.
 • Een voorkeurshouding heeft
 • Bijzondere voortbewegingsvormen heeft die belemmeren in de ontwikkeling.
 • Er sprake is van vroeggeboorte en/of laag geboortegewicht.
 • vertraagde of afwijkende motoriek vertoont.
 • Wiebelig of onrustig is.
 • Houterig of onhandig beweegt en/of vaak valt.
 • Moeite heeft met meekomen tijdens gym, sport, buiten spelen.
 • Moeite heeft met schrijven.
 • Orthopedische problemen.
 • Neurologische problemen.
 • aangeboren afwijkingen in de motoriek / syndromen.
 • Houdingsproblemen en/of houding gerelateerde klachten.
 • Ademhalingsproblemen.

Verzekering / vergoeding

Vanuit de basisverzekering vergoeden de zorgverzekeraars volgens de huidige regeling 9 kinderfysiotherapie behandelingen. Mocht dit niet voldoende zijn worden nogmaals 9 kinderfysiotherapie behandelingen vergoed. Indien er sprake is van een chronische indicatie worden deze na de voorgaande 18 behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed. Verdere vergoedingen zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Zie voor de exacte voorwaarden uw verzekeringspolis of neem contact op met uw verzekering.

Hoe komt u bij ons terecht ?

Verwijzing van een arts is niet noodzakelijk, u kunt zelf contact met ons opnemen.